Родословная - KANDI

KANDI

IGOR V. RUDISWIL
YVES VON WACHON

DANY V.D. KATZENSTIEGFLUH

WACHO V. TONISBACH

IGOR VON VINDONISSA

GORA V STEINHOELZLI

BIANCA V. NYDEGGHOGER

KUNO VON SCHONEGGSCHWAND
BLANCA V. HASLIWALD

RONJA V. WACHON

DERRY VOM VEIT

BERTEL VOM BLUMENLAND

COLETTE V.D. ALTDROSSENFELDER MUHLE

OLIVIA V. WACHON

GABY V.D. HAUSMATT
BRITTA V. RUDISWILARASS V. BARGRABEN

FEDOR UIT H. GALGENVELD
GALLO V. LEUBSCHIMOOS
CECIL V.D. ERTBECKE
BRITTA V. D. LUEG

KAY V. BLAUMATTHOF
FARAH V.D. SCHEIDEGG
BELINDA V.D. HOMBURGERTALZAR V. HUBELIHOF
BESSY V.D. SAGEREI

WACHO V. TONISBACH

MONIKA ALPIYSKOE ZOLOTO
База Родословных Бернских Зенненхундов - http://ingrus.net/berner